فهرست بازاریاب ها و متخصصان فروش

-
پاک کردن همه ی فیلترها

2 پروفایل موجود است 2 پروفایل موجود است

  • محسن شهابی

    بازاریاب مواد غذایی

    7 سال تجربه پروژه های انجام داده نرخ دستمزد ساعتی : 35,000تومان

    بازاریاب مواد غذایی